Category: Luật Thuế

Tổng hợp bài tập tình huống môn Luật Thuế

1/ Hành vi nhập khẩu 1000 máy lạnh phải chịu những loại thuế sau: –         Thuế nhập khẩu. Vì nó là hang hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo khoản 1 điều 2 luật thuế xuất khẩu, nhâph khẩu. –        ...

Bài tập môn luật thuế kèm đáp án

Công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?của...

Trắc nghiệm môn luật Thuế

Trắc nghiệm môn luật Thuế CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC MỚI – LUẬT QLT I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ – CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THUẾ Câu 1: Cơ quan...