Tagged: chủ

Phải đổi CMND vì chữ lót không khớp khai sinh?

Tôi đi công chứng hợp đồng mua bán nhà nhưng chứng minh nhân dân (CMND) của tôi ghi nhầm chữ lót nên công chứng viên không đồng ý chứng, đề nghị tôi về điều chỉnh chữ lót trong CMND cho trùng với khai...