Browsing Tag

làm

Mang thai, có phải làm ca đêm?

 Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi mang thai từ tháng thứ bảy. "Chị tôi mang thai tháng thứ bảy. Công ty chị ấy vẫn để chị ấy làm ca 2 từ 14 giờ đến 21 giờ. Chị tôi…

Tăng ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc?

Cứ năm năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm một ngày. "Tôi ký hợp đồng lao động làm việc với công ty được bốn năm nhưng không được tăng ngày nghỉ phép hàng năm. Họ chỉ cấp…