Tagged: nam

Tăng ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc?

Cứ năm năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm một ngày. “Tôi ký hợp đồng lao động làm việc với công ty được bốn năm nhưng không...

Mua nhà ở tại Việt Nam, xuất trình mấy hộ chiếu?

Đối tượng được sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài… Tôi định cư ở nước ngoài nhưng chỉ có hộ chiếu Việt Nam. Nay tôi nghe...