Browsing Tag

Truyện ngắn 1.200: Bọn khốn vẫn ở đó

Tấp vào nơi vẫn thường đợi để lấy hàng, Dũng gọi ngay cho chủ xe. Rằng tôi đang đợi nghe bạn. Chủ xe rồi rồi ô kê sẽ có mặt lúc chín rưỡi. Minh họa: KIM DUẨN Đúng giờ chả thấy xe đâu, Dũng gọi lại thì xe đã đến bến Miền Đông. Chủ xe xin lỗi…