Tagged:

Truyện ngắn 1.200: Bọn khốn vẫn ở đó

Tấp vào nơi vẫn thường đợi để lấy hàng, Dũng gọi ngay cho chủ xe. Rằng tôi đang đợi nghe bạn. Chủ xe rồi rồi ô kê sẽ có mặt lúc chín rưỡi. Minh họa: KIM DUẨN Đúng giờ chả thấy xe đâu,...

Mua nhà ở tại Việt Nam, xuất trình mấy hộ chiếu?

Đối tượng được sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài… Tôi định cư ở nước ngoài nhưng chỉ có hộ chiếu Việt Nam. Nay tôi nghe...