Tài sản chung của vợ, chồng tính từ khi nào?

48
Tài sản chung của vợ chồng được tính từ thời điểm sau khi kết hôn và do hai vợ chồng tạo lập.  

Trước khi lấy vợ, tôi có một số tài sản như đất, xe ô tô, tài khoảng ngân hàn (tôi đứng tên), vàng…Nay tôi mới cưới vợ thì tài sản này có còn được xem là tài sản riêng của tôi nữa hay không. Tài sản chung của vợ chồng được tính từ khi nào?

Diễn đàn luật trả lời: Theo theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sản mà bạn tạo lập trước khi kết hôn (đứng tên bạn) thì thuộc tài sản riêng của bạn. Trừ khi bạn và vợ của bạn thỏa thuận nhập khối tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng.  

Đồng thời, căn cứ Điều 33 Luật trên thì tài sản chung của vợ chồng được tính từ thời điểm sau khi kết hôn và do hai vợ chồng tạo lập.

Như vậy, tài sản riêng của bạn trước khi cưới vợ (và kể cả sau khi cưới vợ) là tài sản riêng của bạn (nếu không có thỏa thuận nhập vào tài sản chung). Tài sản chung của vợ chồng được tính từ thời điểm sau khi kết hôn và do hai vợ chồng tạo lập.  

Comments

comments

You might also like More from author