Category: Tư vấn luật hôn nhân

VẤN ĐỀ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

A. Khái niệm chung Khái niệm về hôn nhân và quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014: 1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết...

THỦ TỤC XIN CON NUÔI TRONG NƯỚC

Trẻ em luôn là đối tượng cần phải được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất trong vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào sinh ra cũng có may mắn được sống với...

CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Để đảm bảo cuộc sống chung vợ chồng khi quan hệ hôn nhân được xác lập đòi hỏi cần có khối tài sản chung vợ chồng để đáp ứng được nhu cầu vật chất và tinh thần của vợ chồng và chăm sóc...

TÀI SẢN PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

Bảng bên dưới tóm tắt cách phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn căn cứ theo Luật Hôn nhân và gia đình 2015. Loại tài sản Nguyên tắc phân chia Tài sản chung (I) Chia đôi hoặc tỷ lệ khác...