Category: Văn bản pháp luật

Nghị định 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người  đi moto, xe máy

Nghị định 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi moto, xe máy

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 87/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI...