Category: Hành chính

Nghị định 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người  đi moto, xe máy

Nghị định 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi moto, xe máy

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 87/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI...

Luật Trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 96/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13

QUỐC HỘI Số: 76/2015/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT Tổ chức Chính phủ _______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13,

QUỐC HỘI Số: 57/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT Tổ chức Quốc hội ______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa...

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

QUỐC HỘI Số: 78/2015/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬT Nghĩa vụ quân sự _____   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...